Ogłoszenia i zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację usługi opracowania strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami

data publikacji: 30 października 2019 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi opracowania strategii komunikacji i planu działań informacyjnych z interesariuszami na potrzeby projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.02.12.00-00-SR15/18 finansowanego ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

  • Zapytanie ofertowe: plik DOCX
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty: plik DOCX
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań: plik DOCX
  • Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług: plik DOCX

Wynik postępowania

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. zawiadamia, że we wskazanym postępowaniu przeprowadzonym w trybie konkursu ofert na podstawie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez: ASYSTA CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Protokół z otwarcia ofert: plik PDF

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.