Kontakt

transp

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o.

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 630 96 11, fax +48 22 630 97 25
kigcp@kigcp.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000098072
Kapitał zakładowy: 60.000,00 zl
NIP 525-21-82-569

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.