Ogłoszenia i zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację usługi prowadzenia strony internetowej Sektorowej Rady ds. Kwalifikacji w Handlu

data publikacji: 7 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi prowadzenia strony internetowej Sektorowej Rady ds. Kwalifikacji w Handlu uruchomionej na serwerze Zamawiającego na potrzeby projektu POWR.02.12.00-00-SR15/18 finansowanego ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. 

  • Zapytanie ofertowe: plik DOCX
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty: plik DOCX
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań: plik DOCX
  • Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług: plik DOCX

Wynik postępowania:

Protokół z otwarcia ofert: plik PDF

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.