Ogłoszenia i zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania

data publikacji: 1 lipca 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania  „Wykonanie raportu – kompilacji opracowania na podstawie treści produktów wytworzonych w projekcie Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu w okresie 2019 -2022 roku” wynikającego z treści umowy zawartej między PARP a Liderem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.O2.12.00-00-SR15/18.

  • Zaproszenie do składania ofert: plik PDF
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty: plik DOCX
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymaganego doświadczenia do udziału w postępowaniu: plik DOCX
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych: plik DOCX

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.