Ogłoszenia i zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania

data publikacji: 23 marca 2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania programowania działań zmierzających do optymalnego dostosowania systemu kształcenia szkolnego/pozaszkolnego do potrzeb rynku pracy w sektorze handlu w projekcie: Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu i innych obowiązków wynikających z treści umowy zawartej między PARP a Liderem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.O2.12.00-00-SR15/18 oraz pełnienie funkcji Animatora Sektorowej Rady ds. kompetencji w handlu.

  • Zaproszenie do składania ofert: plik PDF
  • Załącznik nr 1 – Formularz oferty: plik DOC
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków: plik DOC
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań: plik DOC

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.