Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji
Bangkok

Bangkok

Moskwa

Moskwa

Samarkanda

Samarkanda

Singapur

Singapur

Szanghaj

Szanghaj

Szanghaj

Szanghaj

Tokio

Tokio

Kontakt

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Centrum Promocji Sp. z o.o.

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. +48 22 630 96 11, fax +48 22 827 74 94
kigcp@kigcp.pl

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000098072, Kapitał zakładowy: 60.000,00 zl
NIP 525-21-82-569

budynek_kig